Aktualności

Rodziny wspierające - pomoc dla rodzin w kryzysie

Rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny,…

pokaż wpis
Nowa edycja programu ASOS

Rozpoczął się nabór wniosków do programu ASOS, czyli Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. O dofinansowanie w programie mogą…

pokaż wpis
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Wschowskim

W 2020 r. w Powiecie Wschowskim będą działały następujące punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:  1) Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Sławie zlokalizowany w budynku b. Ośrodka Zdrowia w…

pokaż wpis
Terminy wypłat świadczeń w styczniu

W styczniu 2020 r. świadczenia będą wypłacane w następujących terminach: Zasiłki stałe – 20 stycznia Fundusz alimentacyjny – 22 stycznia Świadczenia rodzinne – 22 stycznia Świadczenia…

pokaż wpis

Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wschowie

ul. Klasztorna 3
67-400 Wschowa

tel.: 655402525
e-mail: opswschowa@opswschowa.com.pl

Godziny urzędowania ośrodka

Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00